0032 (0)51 48 08 30

Stabil bvba

Evere - Jules Bordet

Het kantoorgebouw op de Jules Bordetlaan in Evere wordt omgevormd tot een appartementencomplex. Eerst werd het gebouw in 2 gezaagd, maar omdat er 2 verdiepingen bovenop moeten komen, zijn de funderingen niet sterk genoeg meer. Daarom kregen we de vraag van Democo om hen te ondersteunen, en dat mag letterlijk genomen worden.

We pasten verschillende schoorsystemen toe om de structurele aanpassingen aan het gebouw mogelijk te maken:

  • Windverbanden met driepuntschoren om de horizontale stabiliteit te verzekeren na de sloop van de centrale trappenkern.
  • Ondersteuning van de 2 andere trappenkernen zodat er een nieuwe fundering kan onder geplaatst worden.
  • Ondersteuning van de achtergevel om een nieuwe fundering onder een aantal kolommen te kunnen plaatsen.
  • Vijzeltechniek om 400 ton op spanning te zetten.

In beeld